Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 informuje o terminach egzaminów poprawkowych:
28.08.2023 r. (poniedziałek) – egzamin poprawkowy z historii – godzina 9.00 w sali 302
29.08.2023 r. (wtorek) – egzamin poprawkowy z fizyki – godzina 9.00 w sali 302.