Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 we Włocławku informuje, że od 1 marca 2019 r. rozpoczynają się zapisy dzieci urodzonych w 2013r. do oddziału przedszkolnego.

Zapisy odbywają się za pomocą systemu elektronicznego.

Wszelkie informacje oraz   „Formularz rekrutacyjny” (kartę zgłoszenia) należy pobrać ze strony wloclawek.przedszkola.vnabor.pl (informacje można także uzyskać  w wybranej placówce).

Proszę o elektroniczne wypełnienie dokumentów, wydrukowanie i złożenie w wybranej placówce wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów.

Ważne daty:

1-8 marca
Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego

11 – 29 marca
Składanie wniosków wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów

29 – 30 marca

Weryfikacja wniosków

1 kwietnia
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji

2 – 11 kwietnia
Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.  Nie złożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacja z miejsca

12 kwietnia
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

17 kwietnia – 18 sierpnia

Rekrutacja uzupełniająca

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani