Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku informuje, że od 2 marca 2020 r. rozpoczynają się zapisy dzieci urodzonych w 2014r. do oddziału przedszkolnego.

Zapisy odbywają się za pomocą systemu elektronicznego.

Wszelkie informacje oraz   „Formularz rekrutacyjny” (kartę zgłoszenia) należy pobrać ze strony wloclawek.przedszkola.vnabor.pl (informacje można także uzyskać  w wybranej placówce).

Prosimy o elektroniczne wypełnienie dokumentów, wydrukowanie i złożenie w wybranej placówce wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów.

Ważne daty:

od 2 do 9 marca 2020r.
Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego.

od 10 do 24 marca 2020r.
Składanie wniosków wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów.

od 26 do 30 marca 2020r.

Weryfikacja wniosków.

1 kwietnia 2020r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

od 3 do 10 kwietnia 2020r.
Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.  Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca.

14 kwietnia 2020r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

od 1 czerwca do 31 lipca 2020r.
Składanie wniosków wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów.

od 3 – 7 sierpnia 2020r.

Weryfikacja wniosków.

10 sierpnia 2020r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

od 11 – 20 sierpnia 2020r.
Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.  Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca.

21 sierpnia 2020r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Zarządzenie Nr 12/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani