Ważne daty w życiu szkoły:

13.09.18r. – Rada Pedagogiczna

13.09.18r. – wywiadówka, godz. 16.00 i 17.00

13.09.18r.  – Rada Rodziców, godz.17.45

08.11.18r.wywiadówka

listopad 2018r. – próbny egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny klas III

do 06.12.18r. – propozycje ocen

06. 12.18r. – propozycje ocen- wywiadówka

do 04.01.19r. – wystawianie właściwych ocen

07.01.19r. – I Rada Pedagogiczna

09.01.19r. – II Rada Pedagogiczna

31.01.19r. wywiadówka – półrocze

marzec 2019r. – próbny egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny klas III

14.03.19r. wywiadówka

10,11,12.04.19r. – egzamin gimnazjalny

15,16,17.04.19r. – egzamin ósmoklasisty

do 09.05.19r. – propozycje ocen

09.05.19r. – propozycje ocen ( niedostatecznych)- wywiadówka

do 10.06.19r.- wystawianie ocen końcoworocznych

13.06.19r. – I Rada Pedagogiczna

17.06.19r.  – II Rada Pedagogiczna

21.06.19r. –  zakończenie roku