Ważne daty w życiu szkoły:

30.09.2021r. – Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00

15.09.2021 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 14.30

15.09.2021r.Zebrania z Rodzicami – godz. 15.30 – oddział przedszkolny; godz. 16.00 klasy IV – VIII; godz. 17.00 klasy I-III

15.09.2021r. Spotkania z nauczycielami etyki, religii i wychowania do życia w rodzinie – godz. 18.00

15.09.2021r. – Zebranie Rady Rodziców – godz.18.30

04.11.2021r.Konsultacje z nauczycielami

listopad/grudzień 2021r. – próbny egzamin ósmoklasisty

do 07.12.2021r. – oceny proponowane

09.12.2021r. Zebrania z Rodzicami – propozycje ocen

do 05.01.2022r. – wystawianie ocen właściwych

10.01.2022r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (I)

13.01.2022r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (II)

03.02.2022r.Zebrania z Rodzicami – półrocze

luty 2022r. – próbny egzamin ósmoklasisty

17.03.2022r.Konsultacje z nauczycielami

do 11.05.2022r. – propozycje ocen

12.05.2022r.Zebrania z Rodzicami – propozycje ocen (niedostatecznych)

24,25,26.05.2022r. – egzamin ósmoklasisty

do 13.06.2022r.– wystawianie ocen końcoworocznych

15.06.2022r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (I)

20.06.2022r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (II)

24.06.2022r. – zakończenie roku