Ważne daty w życiu szkoły:

31.08.2023 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00

07.09.2023 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 15.00

14.09.2023 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 15.00

14.09.2023 r.Zebrania z Rodzicami

– godz. 16.00 – 0-III;

– 17.00 klasy IV – VIII.

14.09.2023 r. – Spotkanie z nauczycielami uczącymi religii, wdż i etyki godz. 18.00 (stołówka szkolna).

14.09.2023 r. – Zebranie Rady Rodziców – godz.18.30

28.09.2023 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 15.00

listopad/grudzień 2023 r. – próbny egzamin ósmoklasisty

do 20.12.2023 r. – oceny proponowane

21.12.2023 r. Zebrania z Rodzicami – propozycje ocen

do 25.01.2024 r. – wystawianie ocen właściwych

29.01.2024 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (I)

31.01.2024 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (II)

01.02.2024 r.Zebrania z Rodzicami – półrocze

luty/marzec 2024 r. – próbny egzamin ósmoklasisty

do 07.05.2024 r. – propozycje ocen

09.05.2024 r.Zebrania z Rodzicami – propozycje ocen (niedostatecznych)

14,15,16.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty

do 11.06.2024 r.– wystawianie ocen końcoworocznych

13.06.2024 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (I)

17.06.2024 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (II)

21.06.2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych