Ważne daty w życiu szkoły:

30.08.2022 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00

02.09.2022 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 13.15

15.09.2022 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 14.30

15.09.2022 r.Zebrania z Rodzicami

godz. 16.00 klasy 0 – III, 17.00 klasy IV – VIII

15.09.2022 r. – Zebranie Rady Rodziców – godz.18.00

listopad/grudzień 2022 r. – próbny egzamin ósmoklasisty

do 20.12.2022 r. – oceny proponowane

21.12.2022 r. Zebrania z Rodzicami – propozycje ocen

do 20.01.2023 r. – wystawianie ocen właściwych

23.01.2023 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (I)

25.01.2023 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (II)

26.01.2023 r.Zebrania z Rodzicami – półrocze

luty/marzec 2023r. – próbny egzamin ósmoklasisty

do 09.05.2023 r. – propozycje ocen

11.05.2023 r.Zebrania z Rodzicami – propozycje ocen (niedostatecznych)

23,24,25.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty

do 13.06.2023 r.– wystawianie ocen końcoworocznych

15.06.2023 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (I)

19.06.2023 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (II)

23.06.2023 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych