Ważne daty w życiu szkoły:

03.09.2019r. – Spotkanie wychowawców – godz. 11.00

05.09.2019r. – Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 14.00

05.09.2019r.Zebrania z Rodzicami – godz. 16.00 klasy 0-III, 17.00 klasy IV-VIII

05.09.2019r. – Zebranie Rady Rodziców – godz.17.45

07.11.2019r. Konsultacje z nauczycielami

listopad 2019r. – próbny egzamin ósmoklasisty wg Nowej Ery

do 11.12.2019r.oceny proponowane

12.12.2019r. Zebrania z Rodzicami propozycje ocen

do 15.01.2019r. – wystawianie ocen właściwych

16.01.2020r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (I)

20.01.2020r.Zebranie Rady Pedagogicznej (II)

23.01.2020r.Zebrania z Rodzicami – półrocze

luty 2020r. – próbny egzamin ósmoklasisty

12.03.2020r.Konsultacje z nauczycielami

21,22,23.04.2020r. – egzamin ósmoklasisty

do 13.05.2020r. – propozycje ocen

14.05.2020r.Zebrania z Rodzicami propozycje ocen ( niedostatecznych)

do 15.06.2020r.– wystawianie ocen końcoworocznych

18.06.2020r.Zebranie Rady Pedagogicznej (I)

22.06.2020r. – Zebranie Rady Pedagogicznej (II)

26.06.2020r. – zakończenie roku