Przewodniczący Rady Rodziców:

Anna Kozłowska

Julia Sempołowicz

Zastępca:

Monika Balcerak

Dariusz Mosakowski

Sekretarz: