Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Dawid Bińkowski – Przewodniczący RR

Anna Mikołajczyk – skarbnik RR

Małgorzata Kozimińska- członek RR

Agnieszka Kolanowska- członek RR

Magdalena Kwiatkowska – członek RR

Adres e – mail Rady Rodziców: zsp2wloclawek@op.pl

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 zwraca się z prośbą o dokonywanie składek, które posłużą do realizacji zaplanowanych zadań w bieżącym roku szkolnym (2023/2024). Składka jest dobrowolna, ale aby móc realizować założone zadania – potrzebujemy Państwa wsparcia.

Wysokość składki została ustalona na poziomie 50 zł.

Bank Santander SA numer 47 1090 1519 0000 0001 5200 4704.

O ile składka ma charakter dobrowolny, to miejcie proszę na uwadze, że wszystkie gromadzone środki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej społeczności i będą w całości wykorzystywane wyłącznie na rzecz Szkoły i uczniów. Budżet przewiduje spożytkowania ich na zakup nagród, organizację imprez, uroczystości, spotkań czy inne atrakcje.

Będziemy bardzo wdzięczni za uiszczenie wpłat do końca stycznia 2024, oczywiście składkę można wpłacać do końca roku szkolnego.

Rada Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców – rok szkolny 2023/2024