Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

Przewodniczący – Dominik Halulko VIII b

Zastępca – Maksymilian Nadolski VIII a

Sekretarz – Eliza Wojciechowska VII c

Opiekun SU: Dariusz Moraczewski

Osoby współpracujące z Radą SU:

– Stanisław Stypuła V a

– Mateusz Łodygowski V a

– Gabriela Jakubowska – Gordon V b

– Oskar Bykowski VI b

– Igor Głowacki VI b

– Fabian Rędzikowski VII b

– Filip Sochaczewski VII b

– Jakub Jesiołowski VII b

– Justyna Zwolińska VII c