Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 19

Przewodniczący –Wiktor Balcerak – klasa 8b
Osoby współpracujące: Filip Gocel – klasa 8b, Oliwia Pilarska – klasa 7a, Krzysztof Berkowski – klasa 4c

Zastępca –Roksana Grekowicz – klasa 3bG

Osoby współpracujące: Paulina Grzanka – klasa 8b, Nadia Świec – klasa 5c, Oliwia Czerwińska – klasa 5b

Sekretarz –Miłosz Woźnicki- klasa 3bG

Osoby współpracujące: Michał Dzierżawski – klasa 3bG, Jan Lauterowski – klasa 7a, Kornelia Nieznańska – klasa 4c, Damian Witkowski – klasa 4c

Opiekun SU:  Dariusz Moraczewski