Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

Przewodniczący

Zastępca

Sekretarz

Opiekun SU: