Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 19

PrzewodniczącyMaksymilian Karasiewicz z klasy VI c

ZastępcaWiktoria Adamska z klasy IV b

SekretarzMichał Jaskólski z klasy VII a

Opiekun SU:  Andżelika Uzarczyk, Dariusz Moraczewski