Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 19

Przewodniczący – Olga Dykczyńska kl.VII b

Zastępca – Zuzanna Rogowska kl. VI c

Sekretarz – Wojciech Wtulich kl. V a

Opiekun SU:  Andżelika Uzarczyk, Klaudia Przytuła