Godziny pracy świetlicy szkolnej

Dzień tygodnia Godziny pracy
 Poniedziałek  6.30 – 16.30
 Wtorek  6.30 – 16.30
 Środa  6.30 – 16.30
 Czwartek  6.30 – 16.30
 Piątek  6.30 – 16.30

 

Nauczyciele sprawujący opiekę na świetlicy:

p. Ewa Tobijasz

p. Grażyna Sirocka

p. Kamila Łazińska 

P. Stanisław Płuza

P. Ewelina Rajch 

P. Katarzyna Szczepańczyk