Godziny pracy świetlicy szkolnej

Dzień tygodnia Godziny pracy
 Poniedziałek  6.00 – 16.30
 Wtorek  6.00 – 16.30
 Środa  6.00 – 16.30
 Czwartek  6.00 – 16.30
 Piątek  6.00 – 16.30

 

Nauczyciele sprawujący opiekę na świetlicy:

mgr Sirocka Grażyna

mgr Lisiecka Magdalena

mgr Lewandowska Marta

mgr Całkiewicz Małgorzata

mgr Zapała Magdalena

mgr Sprawka Edyta

mgr Pinkowski Mariusz