1. Statut Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku
    Statut Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku- wersja dla niepełnosprawnych

  2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły
  3. Regulaminy:

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych na prośbę rodzica – .pdf

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych na prośbę rodzica – .docx

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego – .pdf

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego – .docx

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego i określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego przez uczniów klas IV-VIII – .pdf

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego i określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego przez uczniów klas IV-VIII – .docx