1. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 we Włocławku
          Statut Szkoły Podstawowej nr 19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 we Włocławku

          Statut Przedszkola Publicznego nr 27 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 we Włocławku

       2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły

       3. Regulaminy:

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych na prośbę rodzica – .pdf

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych na prośbę rodzica – .docx

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego – .pdf

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego – .docx

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego i określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego przez uczniów klas IV-VIII – .pdf

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego i określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego przez uczniów klas IV-VIII – .docx

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w ZSP nr 2