1. Statut Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku

  2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły
  3. Regulaminy: