• Kadra kierownicza

mgr Aneta Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19

mgr Paulina Waćkowska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 19

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna
Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Pełniona funkcja
mgr Jabłońska Aneta język polski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19
mgr Bednarski Norbert historia, wiedza o społeczeństwie  
mgr Braun Renata edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy III a
mgr Całkiewicz Małgorzata technika, wychowawca świetlicy
wychowawca klasy IV a
mgr Charaszkiewicz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna  
mgr Dąbrowska Iryna język angielski  wychowawca klasy VI a
mgr Dereszewska Aleksandra język polski  wychowawca klasy VII a
mgr Domeradzka Iwona wychowawca świetlicy  
mgr Dziewirz Mariola biblioteka
mgr Gliszczyńska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy I a
mgr Jankowski Radosław wychowanie fizyczne  
mgr Jaskólska Dorota biologia, geografia, przyroda, rewalidacja  wychowawca klasy VII d
mgr Karczewska Ewa historia wychowawca klasy V b
mgr Kijuk Daria język angielski  wychowawca klasy V c
mgr Konieczna Anna edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna  
mgr Krupińska-Sapa Ewa logopeda  
mgr Kruszka Anetta wychowawca świetlicy  
mgr Krychowiak Agnieszka język polski  
mgr Kubacka Małgorzata informatyka, technika  
mgr Lewandowska Katarzyna pedagog (klasy VII – VIII), doradztwo zawodowe
mgr Łazińska Kamila wychowanie przedszkolne  wychowawca klasy „0a”
mgr Łukaszewska Ewa muzyka, plastyka, chór, pedagog (klasy 0-III)  wychowawca klasy VIII b
mgr Majewski Sławomir wychowanie fizyczne  
mgr Moraczewska Magdalena matematyka  wychowawca klasy VIII c
mgr Moraczewska Zdzisława edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy II b
mgr Moraczewski Dariusz język angielski  opiekun SU, wychowawca klasy V a
mgr Pawlak Elżbieta przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie   wychowawca klasy VI b
mgr Piwońska Dorota edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy I b
mgr Płuza Stanisław wychowanie fizyczne  
mgr Rogiewicz Honorata matematyka  
mgr Sendal Joanna matematyka  
mgr Sękowski Patryk religia  
mgr Siedlecki Daniel informatyka, plastyka, EDB  administrator dziennika elektronicznego
mgr Siębida Marta psycholog  
mgr Sirocka Grażyna wychowawca świetlicy  
mgr Sprawka Edyta język angielski, wychowawca świetlicy  
mgr Szczepańczyk Katarzyna edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy III b
mgr Szymańska Anna język polski  wychowawca klasy IV b
mgr Tobijasz Ewa informatyka, edukacja informatyczna  
ks. mgr Tomaszewski Krzysztof religia
mgr Troszyńska Karolina edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy I c
mgr Lewandowska Marta wychowawca świetlicy  
mgr Uzarczyk Andżelika   religia, pedagog (klasy IV – VI) opiekun SU, wychowawca VII c
mgr Waćkowska Paulina chemia wicedyrektor Szkoły Podstawowej  nr 19
mgr Warchoł Aleksandra język polski wychowawca klasy VII b
mgr  Waśkiewicz Anna język niemiecki wychowawca klasy VIII a
mgr Wesołowska Ewelina nauczyciel wspomagający, rewalidacja  
mgr Zapała Magdalena wychowawca świetlicy, geografia, gimnastyka korekcyjna
 
 mgr Zasada Bożena  wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie  
 mgr Zawiślańska Katarzyna  edukacja wczesnoszkolna   wychowawca klasy II a
 mgr Lisiecka Magdalena   wychowawca świetlicy  
 mgr Pinkowski Mariusz   wychowawca świetlicy  
 mgr Szafran Agnieszka

mgr Kuligowska Renata

 chemia

fizyka

 

 

Kadra administracyjna

 • Kryńska – Laskowska Justyna  – sekretarz szkoły
 • Włodarczyk Kinga – kierownik gospodarczy
 • Adamski Grzegorz
 • Bilęda Anna
 • Bilęda Józef
 • Daczkowska Aneta
 • Kacprzak Teresa
 • Kacprzak-Czaja Marta
 • Konkolewska Elżbieta
 • Laske Lidia
 • Lewandowska Renata
 • Mrozowicz Bożena
 • Pałucka Ewa
 • Prociów Agnieszka
 • Rakowska Marzena
 • Rosiak Wioletta
 • Stelmachowski Jarosław
 • Szymańska Małgorzata
 • Urbańska Jolanta
 • Wiszniowska Aneta
 • Żołnowska Beata