• Kadra kierownicza

mgr Aneta Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19

mgr Paulina Waćkowska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 19

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Pełniona funkcja
mgr Jabłońska Aneta język polski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19
mgr Adach Daria język polski wychowawca klasy IV a
mgr Bakalarczyk Joanna edukacja wczesnoszkolna, chemia wychowawca klasy I c
mgr Bednarski Norbert historia, wiedza o społeczeństwie  
mgr Charaszkiewicz Małgorzata wychowawca świetlicy  
mgr Dąbrowska Iryna język angielski wychowawca klasy VII a
mgr Dereszewska Aleksandra język polski wychowawca klasy VIII a
mgr Domeradzka Iwona wychowawca świetlicy  
mgr Dziewirz Mariola biblioteka  
mgr Gliszczyńska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy II a
mgr Jankowski Radosław wychowanie fizyczne  
mgr Jaskólska Dorota biologia, geografia, rewalidacja wychowawca klasy VIII d
mgr Karczewska Ewa historia wychowawca klasy VI b
mgr Kędzierska Aleksandra nauczyciel wspomagający, rewalidacja  
mgr Kijuk Daria język angielski wychowawca klasy VI c
mgr Konieczna Anna edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna wychowawca klasy I b
mgr Krupińska Ewa logopeda  
mgr Kruszka Anetta edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy I a
mgr Krychowiak Agnieszka język polski wychowawca klasy IV b
mgr Kubacka Małgorzata informatyka, technika  
mgr Kuligowska Renata fizyka  
mgr Lewandowska Katarzyna pedagog, pedagog specjalny doradztwo zawodowe  
mgr Łazińska Kamila wychowanie przedszkolne wychowawca klasy „0a”
mgr Łukaszewska Ewa muzyka, plastyka, chór, zajęcia sensoryczne wychowawca klasy V a
mgr Majewski Sławomir wychowanie fizyczne  
mgr Moraczewska Magdalena matematyka  
mgr Moraczewska Zdzisława edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy III b
mgr Moraczewski Dariusz język angielski opiekun SU, wychowawca klasy VI a
mgr Leśniewska Małgorzata
język niemiecki  
mgr Pawlak Elżbieta przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie wychowawca klasy VII b
mgr Pinkowski Mariusz wychowawca świetlicy  
mgr Piwońska Dorota edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy II b
mgr Płuza Stanisław wychowanie fizyczne  
mgr Rogiewicz Honorata matematyka  
mgr Sendal Joanna matematyka  
mgr Sękowski Patryk religia  
mgr Siedlecki Daniel informatyka, plastyka, EDB administrator dziennika elektronicznego, platformy TEAMS
mgr Siębida Marta psycholog  
mgr Sirocka Grażyna wychowawca świetlicy  
mgr Sprawka Edyta język angielski  
mgr Szczepańczyk Katarzyna edukacja wczesnoszkolna  
mgr Szymańska Anna język polski wychowawca klasy V b
mgr Tobijasz Ewa informatyka, edukacja informatyczna, wychowawca świetlicy  
mgr Troszyńska Karolina edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy II c
mgr Uzarczyk Andżelika religia, pedagog wychowawca VIII c
mgr Waćkowska Paulina chemia wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 19
mgr Wesołowska Ewelina nauczyciel wspomagający, rewalidacja  
mgr Zapała Magdalena gimnastyka korekcyjna  
mgr Zasada Bożena wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie wychowawca klasy VIII b
mgr Zawiślańska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy III a

Kadra administracyjna

 • Czaplicka Agnieszka – sekretarz szkoły
 • Wiśniewska Katarzyna – kierownik gospodarczy
 • Adamski Grzegorz
 • Bilęda Anna
 • Daczkowska Aneta
 • Gachewicz Jolanta
 • Kacprzak – Czaja Marta
 • Konkolewska Elżebieta
 • Laske Lidia
 • Lewandowska Renata
 • Olewski Marek
 • Prociów Agnieszka
 • Rakowska Marzena
 • Rosiak Wioletta
 • Szarwas Katarzyna
 • Szymańska Małgorzata
 • Urbańska Jolanta
 • Wiszniowska Aneta
 • Żołnowska Beata