Kadra kierownicza

mgr Aneta Garlińska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

mgr Paulina Waćkowska – wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

Kadra pedagogiczna

Garlińska Aneta – DYREKTOR ZSP 2  –  język polski

Adach Daria  –  język polski, wychowawca klasy V a

Bakalarczyk Joanna  –  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II c

Bednarski Norbert  –  historia, wiedza o społeczeństwie

Biniecka – Dankowska Sylwia  –  język niemiecki

Bińkowska Liliana  – wychowanie przedszkolne – średniaki

Borkowska Anna  –  wychowanie przedszkolne – średniaki

Borucki Damian  – religia

Charaszkiewicz Małgorzata  – wychowawca świetlicy

Chełminiak Ewa  –  wychowanie przedszkolne – 0 b, muzyka z rytmiką

Cieślińska Małgorzata  – wychowanie przedszkolne – maluchy

Dąbrowska Iryna  –  język angielski, wychowawca klasy VIII a

Dereszewska Aleksandra  – nauczyciel bibliotekarz

Gliszczyńska Agnieszka  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III a

Gzik Ewa  – fizyka

Jarzębińska Urszula  –  nauczyciel wspomagający

Jaskólska Dorota  – geografia, rewalidacja

Karczewska Ewa  – historia, wychowawca świetlicy, wychowawca VII b

Kędzierska Aleksandra  – nauczyciel wspomagający, rewalidacja, wychowawca VII c

Konieczna Anna  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca II b

Kranc Agnieszka  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca I c

Krupińska Ewa  – logopeda

Kruszka Anetta  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca II a

Krychowiak Agnieszka  – język polski, wychowawca V b

Krzymińska Ewelina  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca I b

Lewandowska Dorota  – logopeda

Łazińska Kamila  – wychowanie przedszkolne – 0 a

Łukaszewska Ewa  – muzyka, plastyka, technika, chór, wychowawca klasy VI a

Majewski Sławomir  – wychowanie fizyczne

Marciniak Monika  – etyka, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel bibliotekarz

Michalska Katarzyna  – nauczyciel wspomagający, rewalidacja, zajęcia sensoryczne

Moraczewska Magdalena  – matematyka, wychowawca klasy IV b

Moraczewska Zdzisława  – wychowawca świetlicy

Moraczewski Dariusz  –  język angielski, wychowawca klasy VII a, opiekun SU

Nowakowska Dorota  – wychowanie przedszkolne – maluchy

Ochej Magdalena  – język angielski

Pawlak Elżbieta  – biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy VIII b

Piasecka Anna  –  nauczyciel wspomagający, rewalidacja, informatyka

Pietrzak Małgorzata  –  pedagog, pedagog specjalny

Piwońska Dorota  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III b

Płuza Stanisław  –  wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy

Pyszorska – Koprowska Marta  – psycholog, rewalidacja

Rogiewicz Honorata  – matematyka

Sendal Joanna  – matematyka, wychowawca klasy IV a, administrator dziennika Vulcan

Siedlecki Daniel  –  informatyka, plastyka, administrator strony internetowej

Siębida Marta  – psycholog

Sirocka Grażyna  – wychowawca świetlicy

Sprawka Edyta  – język angielski

Stachowska Elżbieta  –  religia

Szczepańczyk Katarzyna  –  wychowawca świetlicy

Szymańska Anna  –  język polski, wychowawca klasy VI b

Tobijasz Ewa  – informatyka, edukacja informatyczna

Troszyńska Karolina  –  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III c

Waćkowska Paulina – WICEDYREKTOR ZSP2  – chemia, administrator strony internetowej

Wesołowska Ewelina  – nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Wojtasiak Magdalena  – wychowanie przedszkolne – 0 b

Zapała Magdalena  – wychowawca świetlicy

Zasada Bożena  – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

Zawiślańska Katarzyna  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I a

Żywiczka Katarzyna  – pedagog, pedagog specjalny

 

Administracja i obsługa

Czaplicka Agnieszka – sekretarz szkoły

Wiśniewska Katarzyna – kierownik gospodarczy

Adamski Grzegorz

Będkowska Katarzyna

Bilęda Anna

Cyradna Anna

Daczkowska Aneta

Gachewicz Jolanta

Kacprzak – Czaja Marta

Konkolewska Elżbieta

Lasoń Agnieszka

Lewandowska Renata

Łukaszewska Marzena

Nocna Justyna

Prociów Agnieszka

Ptaszyńska Joanna

Rakowska Marzena

Rosiak Wioletta

Stawska Agnieszka

Stelmachowski Jarosław

Szymańska Małgorzata

Urbańska Jolanta

Wiszniowska Aneta

Witkowska Lidia

Wojtkowski Tomasz

Żołnowska Beata