• Kadra kierownicza

mgr Aneta Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19

mgr Paulina Waćkowska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 19

Kadra pedagogiczna

 

Kadra pedagogiczna
Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Pełniona funkcja
mgr Jabłońska Aneta język polski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19
mgr Bednarski Norbert historia, wiedza o społeczeństwie  
mgr Braun Renata edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy I a
mgr Charaszkiewicz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy II a
mgr Czapska Anna matematyka wychowawca klasy V c
mgr Dąbrowska Iryna język angielski  wychowawca klasy IV a
mgr Dereszewska Aleksandra język polski  wychowawca klasy V a
mgr Domeradzka Iwona wychowawca świetlicy  
mgr Dziewirz Mariola biblioteka
mgr Gliszczyńska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, język angielski wychowawca klasy III c
mgr Grzanka Przemysław biblioteka  
mgr Jankowski Radosław wychowanie fizyczne  
mgr Jaskólska Dorota biologia, geografii, przyroda wychowawca klasy V d
mgr Kijuk Daria język angielski  wychowawca klasy VIII a
mgr Konieczna Anna edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna
 wychowawca klasy III b
lic Kowalewska Katarzyna pedagog, wychowanie do życia w rodzinie  
mgr Krupińska-Sapa Ewa logopeda  
mgr Kruszka Anetta wychowawca świetlicy  
mgr Krychowiak Agnieszka język polski  wychowawca klasy VII a
mgr Kubacka Małgorzata informatyka, technika
mgr Lewandowska Katarzyna pedagog, doradztwo zawodowe  
mgr Łazińska Kamila wychowanie przedszkolne  wychowawca klasy „0”a
mgr Łukaszewska Ewa muzyka, plastyka, chór  wychowawca klasy VI b
mgr Majewski Sławomir wychowanie fizyczne  
mgr Moraczewska Magdalena matematyka wychowawca klasy VI c
mgr Moraczewska Zdzisława edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy III a
mgr Moraczewski Dariusz język angielski   opiekun SU
mgr Nowakowski Jakub religia
mgr Osmołowska Urszula
religia  
mgr Pawlak Elżbieta przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie  wychowawca klasy IV b
mgr Piwońska Dorota wychowawca świetlicy
 
mgr Płuza Stanisław wychowanie fizyczne  
mgr Przytuła Klaudia historia wychowawca klasy VI a
mgr Rogiewicz Honorata matematyka  
mgr Sendal Joanna matematyka  
mgr Sękowski Patryk religia  
mgr Siedlecki Daniel informatyka, plastyka, EDB administrator dziennika elektronicznego
mgr Sirocka Grażyna wychowawca świetlicy  
mgr Sprawka Edyta język angielski  
mgr Szczepańczyk Katarzyna edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy I b
mgr Szczypiorowska Barbara edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy II b
 mgr Szymańska Anna język polski  wychowawca klasy VII b 
mgr Tobijasz Ewa wychowawca świetlicy, informatyka, edukacja informatyczna
 
mgr Uzarczyk Andżelika  religia opiekun SU
mgr Waćkowska Paulina chemia, przyroda, biologia wicedyrektor Szkoły Podstawowej       nr 19
mgr Warchoł Aleksandra język polski wychowawca klasy V b
mgr  Waśkiewicz Anna język niemiecki  
mgr Zasada Bożena wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie  wychowawca klasy VIII b
     
     
     
     
     

 

Kadra administracyjna

 • Filipiak Małgorzata – sekretarz szkoły
 • Kubiak Grażyna – kierownik gospodarczy
 • Bilęda Anna
 • Bilęda Józef
 • Daczkowska Aneta
 • Jasińska Krystyna
 • Kacprzak Teresa
 • Kacprzak-Czaja Marta
 • Konkolewska Elżbieta
 • Kwiatkowska Danuta
 • Laske Lidia
 • Lewandowska Renata
 • Mrozowicz Bożena
 • Nowacka Elżbieta
 • Pałucka Ewa
 • Prociów Agnieszka
 • Rakowska Marzena
 • Rosiak Wioletta
 • Urbańska Jolanta
 • Zatarska Wanda
 • Żołnowska Beata