• Kadra kierownicza

mgr Aneta Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19

 

mgr Barbara Czaja – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 19

 

mgr Agnieszka Gliszczyńska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 19

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna
Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Pełniona funkcja
mgr Jabłońska Aneta język polski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19
mgr Bałoń Ewa informatyka  
mgr Bednarski Norbert historia, wiedza o społeczeństwie  
mgr Braun Renata edukacja wczesnoszkolna   wychowawca klasy II a
mgr Brudkowska Marzena edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy III b
mgr Brzozowska Małgorzata plastyka  
mgr Charaszkiewicz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy I a
mgr Czaja Barbara matematyka Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 19
mgr Dąbrowska Iryna język angielski wychowawca klasy III aG 
mgr Dereszewska Aleksandra język polski wychowawca klasy IV a
mgr Domeradzka Iwona wychowanie przedszkolne   wychowawca klasy „O a”
mgr Dziewirz Mariola biblioteka  
mgr Gliszczyńska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, język angielski, zajęcia rewalidacyjne  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 19
mgr Grzanka Przemysław biblioteka  
mgr Jankowski Radosław wychowanie fizyczne  wychowawca klasy VII a
mgr Jaskólska Dorota biologia, geografia wychowawca klasy III bG
mgr Konieczna Anna edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe
wychowawca klasy II b
lic Kowalewska Katarzyna pedagog (klasy VI – III G), wychowanie do życia w rodzinie  
mgr Krupińska-Sapa Ewa logopeda  
mgr Kruszka Anetta edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy II c
mgr Krychowiak Agnieszka język polski  wychowawca klasy VI a
mgr Kubacka Małgorzata informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia techniczne  
mgr Lewandowska Katarzyna pedagog ( klasy 0 – V), doradztwo zawodowe  
mgr Łazińska Kamila wychowawca świetlicy  
mgr Łukaszewska Ewa muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, chór wychowawca klasy V b
mgr Majewski Sławomir wychowanie fizyczne  
mgr Moraczewska Zdzisława edukacja wczesnoszkolna  
mgr Moraczewski Dariusz język angielski  opiekun SU 
mgr Nowakowski Jakub religia  
mgr Osmołowska Urszula 
religia  
mgr Pawlak Elżbieta przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 wychowawca klasy VIII c
mgr Piwońska Dorota
edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy III a
mgr Płuza Stanisław wychowanie fizyczne  
mgr Rajch Ewelina
wychowawca świetlicy  
mgr Rogiewicz Honorata
matematyka  wychowawca klasy IV c
mgr Sendal Joanna
matematyka
wychowawca klasy IV d
mgr Sękowski Patryk
religia  
mgr Siedlecki Daniel
informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia artystyczne, plastyka, EDB  
mgr Sirocka Grażyna wychowawca świetlicy  
mgr Sobecka-Skrzyniarz Magdalena  
historia, historia i społeczeństwo  wychowawca klasy VI b
mgr Sprawka Edyta język angielski  
 mgr Szczepańczyk Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
 
mgr Szczypiorowska Barbara
 edukacja wczesnoszkolna
 wychowawca klasy I b
mgr Szymańska Anna
język polski
wychowawca klasy VIII b  
mgr Tobijasz Ewa
wychowawca świetlicy, zajęcia komputerowe
 
mgr Tychulska Wioletta matematyka wychowawca klasy V c
mgr Uzarczyk Andżelika 
religia  
mgr Waćkowska Paulina chemia, przyroda, biologia  wychowawca klasy V a
mgr Warchoł Aleksandra
język polski
wychowawca klasy IV b
mgr Zasada Bożena
wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie wychowawca klasy VII b
mgr Zawiślańska Katarzyna  edukacja wczesnoszkolna  
 mgr Żywiczka Karolina  
język niemiecki
  
     

 

Kadra administracyjna

 • Filipiak Małgorzata – sekretarz szkoły
 • Kubiak Grażyna – kierownik gospodarczy
 • Bilęda Anna
 • Bilęda Józef
 • Daczkowska Aneta
 • Jasińska Krystyna
 • Jaskólski Jarosław
 • Kacprzak Teresa
 • Kacprzak-Czaja Marta
 • Konkolewska Elżbieta
 • Kurzawa Antoni
 • Kwiatkowska Danuta
 • Laske Lidia
 • Lewandowska Renata
 • Mrozowicz Bożena
 • Nowacka Elżbieta
 • Pałucka Ewa
 • Prociów Agnieszka
 • Rakowska Marzena
 • Rosiak Wioletta
 • Urbańska Jolanta
 • Zatarska Wanda
 • Żołnowska Beata