Aby wydano duplikat legitymacji szkolnej:

Należy dokonać wpłaty 9 zł na konto:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 we Włocławku
ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek.
Numer konta: 89 1020 5170 0000 1302 0448 4002
w tytule wpłaty wpisać: wpłata za duplikat legitymacji, imię i nazwisko ucznia

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych ( Dz. U. z 2017r. nr 0, poz.170).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz.1635 ze zmianami).

 

Aby wydano duplikat świadectwa szkolnego:

Należy dokonać wpłaty 26 zł na konto:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 we Włocławku
ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek.
Numer konta: 89 1020 5170 0000 1302 0448 4002
w tytule wpłaty wpisać: wpłata za duplikat świadectwa, imię i nazwisko ucznia