Aby wydano duplikat legitymacji szkolnej:

Należy dokonać wpłaty 9 zł na konto:
Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku
ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek.
Numer konta: 52 1020 5170 0000 1202 0121 5235
w tytule wpłaty wpisać: wpłata za duplikat legitymacji, imię i nazwisko ucznia