Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 we Włocławku informuje, że od 1 marca 2022r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Zapisy odbywają się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnie (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputerów). Druki zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do szkoły będą dostępne w sekretariacie Szkoły.

Wszelkie informacje oraz   „Formularz rekrutacyjny” (kartę zgłoszenia) należy pobrać ze strony https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (informacje można także uzyskać  w wybranej placówce).

Prosimy o elektroniczne wypełnienie dokumentów, wydrukowanie i złożenie w wybranej placówce wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów.

Ważne daty:

od 1 do 8 marca 2022r.
Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
od 9 do 25 marca 2022r.
Zapisy dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu danej szkoły (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).
od 28 do 30 marca 2022r.
Weryfikacja wniosków  i dokumentów.
  31 marca 2022r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
od 01 do 08 kwietnia 2022r.
Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.
11 kwietnia 2022r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Postępowanie uzupełniające:
od 1 czerwca do 29 lipca 2022r.
Zapisy dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu danej szkoły.
od 01 do 05 sierpnia 2022r.
Weryfikacja wniosków i dokumentów.
  08 sierpnia 2022r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
od 09 do 19 sierpnia 2022r.
Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.
22 sierpnia 2022r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Zarządzenie Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2022r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:

Uchwała Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek

Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej

2. Wniosek kandydata (dla dzieci spoza obwodu)

– Oświadczenie o miejscu zatrudnienia

– Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły osoby wspierającej rodziców w opiece nad kandydatem

– Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

– Oświadczenie o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły podstawowej

3. Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia do klasy I

4.Poradnik dla rodziców

Szanowni Państwo!

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Zgłoszeniu do szkoły obwodowej lub Wniosku kandydata oraz umieścić podpisy obojga rodziców.