Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że kompletne wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć w terminie od 1.09.2023 r. do 15.09.2023 r. w Urzędzie Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A (parter bud. B).

Wszystkie informacje wraz z wnioskami znajdują się na stronie: https://bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Włocławek

Informator – stypendium szkolne

Wniosek – stypendium szkolne

Informator – zasiłek szkolny

Wniosek – zasiłek szkolny

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych

Przykładowy katalog wydatków