Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

31.10.2019r. (przed 1.11.)

23.12. – 31.12.2019r. Zimowa przerwa świąteczna

02, 03.01.2020r.

27.01.– 09.02.2020r. Ferie zimowe

09.04. – 14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.- 23.04.2020r. Egzamin ósmoklasisty

24.04.2020r.

12.06.2020r. (po Bożym Ciele)