Koszt obiadów w miesiącu czerwcu wynosi: 60,00 zł

Cena jednego obiadu to 6 zł x 10 dni.

W miesiącu czerwcu ze względów księgowych nie ma odpisów.

Wpłaty można dokonać u intendenta SP19 w dniach:

– czwartek 01.06.2023 r. w godz. 7.30 – 9.00 i 13.15 – 13.45;

– piątek 02.06.2023 r. w godz. 7.30 – 9.00 i 13.15 – 13.45;

Rezygnację z obiadów należy zgłosić przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

Uczniowie wpłaty za obiady mogą również dokonywać na przerwach lekcyjnych.

Wpłata powinna być dokonana do 5-go każdego miesiąca. Osoby, które nie zapłacą w terminie będą skreślone z listy obiadowej.