Koszt obiadów w miesiącu lutym wynosi: 92,00 zł

Cena jednego obiadu to 4 zł x 23 dni.

Wpłaty można dokonać u intendenta SP19.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

Uczniowie wpłaty za obiady mogą również dokonywać w czasie dużych przerw.

Wpłata powinna być dokonana do 5-go każdego miesiąca.