Za obiady wpłacamy z góry do 5-tego każdego miesiąca.
Rezygnację z obiadów należy zgłosić przed rozpoczęciem nowego miesiąca.
Cena obiadu – 3,50 zł.
Prognozowany koszt obiadów dla jednego ucznia w poszczególnych miesiącach: