Koszt obiadów w miesiącu lutym wynosi dla szkoły: 6 zł x 11 dni = 66 zł

Koszt obiadów w miesiącu lutym wynosi dla przedszkola: 15 zł x 21 dni = 315 zł

Cena jednego obiadu w szkole to 6 zł.

Opłata z tytułu korzystania z wyżywienia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (3-4 – latki, 4-5 – latki, 0 b) to 15,00 zł/dzień.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

O nieobecności dziecka na obiedzie należy poinformować intendenta najpóźniej danego dnia do godz. 8.00.

Rodzice są proszeni o wpłacenie odpowiednich kwot w terminie. W razie wątpliwości co do kwoty prosimy konsultować się z intendentem.

Wpłaty za obiady można przekazywać na konto:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
87-800 Włocławek, ul. Szkolna 13
Nr konta: 89 1020 5170 0000 1302 0448 4002

Bardzo proszę o wpisanie w tytule przelewu IMIĘ, NAZWISKO DZIECKA – SZKOŁA (PRZEDSZKOLE) – KLASA (GRUPA) .

Wpłata powinna być dokonana do 5-go każdego miesiąca (w przypadku szkoły) i 10 – go każdego miesiąca (w przypadku przedszkola). Osoby notorycznie płacące po terminie będą skreślanie z listy obiadowej.