Terminy spotkań z rodzicami:

14.09.2023 r.Zebrania z Rodzicami

21.12.2023 r. Zebrania z Rodzicami – propozycje ocen

01.02.2024 r.Zebrania z Rodzicami – półrocze

09.05.2024 r.Zebrania z Rodzicami – propozycje ocen (niedostatecznych)