Terminy spotkań z rodzicami:

08.11.2018 r.

06.12.2018 r. (propozycje ocen)
31.01.2019 r. (podsumowanie półrocza)
14.03.2019 r.
09.05.2019 r. (propozycje ocen niedostatecznych)