Terminy spotkań z rodzicami:

15.09.2022 r. – zebrania z Rodzicami

21.12.2022 r. – zebrania z Rodzicami (propozycje ocen)

26.01.2023 r. – zebrania z Rodzicami (podsumowanie półrocza)

11.05.2023 r.  – zebrania z Rodzicami (propozycje ocen)