Terminy spotkań z rodzicami:

01.09. – 03.09.2021 r. – zebrania z Rodzicami

15.09.2021 r. – zebrania z Rodzicami

04.11.2021 r. – konsultacje z nauczycielami

09.12.2021 r. – zebrania z Rodzicami (propozycje ocen)

03.02.2022 r. – zebrania z Rodzicami (podsumowanie półrocza)

17.03.2022 r. – konsultacje z nauczycielami

12.05.2022 r.  – zebrania z Rodzicami (propozycje ocen)