SZKOLNY DORADCA

ZAWODOWY

mgr Katarzyna Lewandowska

Doradztwo Zawodowe z Coachingiem i Pośrednictwo Pracy

Działalność szkoły w zakresie orientacji zawodowej została podzielona w zależności od wieku uczniów na określone etapy. Szkole gimnazjalnej zostały przypisane następujące zadania: przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienie się na rynku pracy oraz przygotowanie do podjęcia decyzji o kierunku i poziomie dalszego kształcenia, znaczenia egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w ubieganiu się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Biorąc pod uwagę wiek uczniów oraz ich naturalną aktywność poznawczą ,jak również realizowane treści programowe na poszczególnych przedmiotach opracowano szkolny program orientacji zawodowej. Program zakłada, że przygotowanie ucznia do zawodu , kierunku kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy realizowane jest przez trzy lata nauki w gimnazjum. Proponowane treści opracowane zostały na podstawie czynników trafnego wyboru zawodu i obejmują trzy podstawowe bloki: blok I-Uczeń poznaje siebie, blok II-Uczeń poznaje zawody , blok III-Uczeń poznaje ścieżki kształcenia

Oprócz zajęć prowadzonych w ramach zastępstw oraz godzin wychowawczych zapraszam na konsultacje indywidualne:

wtorek 12.00-14.00

środa 15.00-16.00

czwartek 14.00-15.00

piątek 11.00-13.00

znajdziecie mnie w gabinecie pedagoga Szkoły Podstawowej

polecam stronę internetową szczególnie dla uczniów klas VIII

www.koweziu.edu.pl