SZKOLNY DORADCA

ZAWODOWY

mgr Monika Marciniak

Doradztwo Zawodowe z Coachingiem i Pośrednictwo Pracy

Działalność szkoły w zakresie orientacji zawodowej została podzielona w zależności od wieku uczniów na określone etapy. Szkole podstawowej zostały przypisane następujące zadania: przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienie się na rynku pracy oraz przygotowanie do podjęcia decyzji o kierunku i poziomie dalszego kształcenia, znaczenia egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej w ubieganiu się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Biorąc pod uwagę wiek uczniów oraz ich naturalną aktywność poznawczą, jak również realizowane treści programowe na poszczególnych przedmiotach opracowano szkolny program orientacji zawodowej.

Zapraszam na konsultacje indywidualne, znajdziecie mnie w bibliotece szkolnej.