Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 zaprasza rodziców dzieci nowo przyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz I klasy Szkoły Podstawowej  na spotkania informacyjne, które odbędą się w następujących terminach:

  1. 24.08.2023 godz. 16.00 – spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych
  2. 24.08.2023 godz. 17.00 – spotkanie dla rodziców uczniów klas I

Spotkania odbędą się w małej sali gimnastycznej.