Pod koniec marca odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Jego celem było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz motywowanie ich do doskonalenia własnych umiejętności w tym zakresie. 

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i klasy VII-VIII. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące poprawności zapisu ortograficznego oraz pisali krótkie dyktando. Zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

Wyniki konkursu:

Klasy IV-VI

I miejsce – Filip Szymaniak (kl. 6b)

II miejsce – Barbara Adach (kl. 4b)

III miejsce – Kacper Ryniec (kl. 6a)

Klasy VII-VIII

I miejsce – Wiktoria Frątczak (kl. 8b)

II miejsce – Wojciech Wtulich (kl. 8a)

III miejsce – Antonina Demich (kl. 8b)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy wytrwałości w poszerzaniu swoich ortograficznych horyzontów!

D. Adach