Akcja czytelnicza „Tydzień z książką”

Czytelnictwo to ważna sfera w życiu dzieci i dorosłych. Wpływa na intelekt, kształtuje wyobraźnię, uczy myślenia, rozwija życie emocjonalne. Czytanie bardzo pozytywnie oddziałuje na rozwój człowieka.

Z okazji Dnia Książki dla Dzieci biblioteka szkolna z Radą Rodziców zaprosiły uczniów klas młodszych i grupę „0” do udziału w akcji czytelniczej.

Święto miało na celu promowanie literatury dla najmłodszych, ponieważ jak wiadomo, czytanie jest ważne dla rozwoju. Najmłodsi poprzez to doświadczają chęci zdobywania wiedzy o otaczającym ich świecie.

Akcja miała na celu uświadomienie ogromnego znaczenia czytania dla rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego. Dzieci w drodze losowania wypożyczały wybrane dla danej grupy wiekowej książki. Czytały samodzielnie lub z pomocą osób starszych. Zgodnie z założeniem akcji na przeczytanie dziecko miało tydzień. Po tym czasie do poznanej historii, wykonywały prace plastyczne. Do biblioteki spłynęło około 70 prac. Ilustracje zostały wyeksponowane w korytarzu przed biblioteką szkolną. Przy ocenie prac brano przede wszystkim pod uwagę estetykę i samodzielność. Uroczyste podsumowanie akcji odbyło się 05 kwietnia 2023 roku w sali gimnastycznej.

Nagrody dla dzieci sponsorowała Rada Rodziców, która ufundowała książki dla 20 dzieci.

Dni Książki dla Dzieci były wspaniałą okazją do świętowania w domu i w szkole. Niezależnie od tego ile mamy lat, spędzanie czasu z książka może nam wyjść tylko na dobre.

M. Dziewirz