Projekt edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 19 we Włocławku

pt. „Bystry umysł mieć chcemy, więc świat nauk ścisłych poznajemy”

Zachęcamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach konkursu grantowego Fundacji ANWIL w Programie „Uczę się z ANWILEM – VII edycja” pt. „Bystry umysł mieć chcemy, więc świat nauk ścisłych poznajemy”.

Projekt ten ma na celu poszukiwanie kreatywnych i atrakcyjnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata nauk ścisłych, wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży naukami ścisłymi poprzez pokazywanie praktycznego ich zastosowania w życiu codziennym, kształtowanie wyobraźni przestrzennej i rozwijanie pasji badawczej, a także kształcenie kompetencji kluczowych, m. in. w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, matematycznych i w zakresie nauk przyrodniczych, cyfrowych, osobistych i społecznych w zakresie umiejętności uczenia się. Oprócz przekazywania wiedzy i dobrej zabawy, realizacja działań w ramach tego projektu to przede wszystkim kreowanie aktywnego, twórczego i poszukującego nowych rozwiązań człowieka.

Projekt zakłada:

przeprowadzenie cyklu 10 zajęć warsztatowych z chemii, matematyki i informatyki, podczas których uczestnicy projektu będą:

+ konstruowali „maszyny” przy użyciu klocków KORBO;

+ programowali przy użyciu klocków GIGO;

+ kodowali na dywanie z wykorzystaniem maty do kodowania;

+ budowali rozmaite figury płaskie i bryły geometryczne oraz sferyczne przy użyciu klocków Polydron Frame i Sphera;

+ odtwarzali bryły platońskie i tworzyli bryły dualne za pomocą systemu konstrukcyjnego ZOMETOOL;

+ wykonywali doświadczenia i eksperymenty chemiczne techniką chemii w małej skali; uczestnicy wykonają m. in. tęczę w probówce, niebieski+żółty=zielony?, mieszaninę oziębiającą, chemiczny wulkan, określą pH roztworów za pomocą wskaźników kwasowo – zasadowych i pehametru, przeprowadzą zjawisko fluorescencji, zbadają właściwości cukrów;

przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu Nauk Ścisłych na zakończenie projektu.

Zajęcia odbywać się będą :

– w grupie 15 – osobowej rekrutowanej z uczniów klas VI, VII i VIII włocławskich szkół podstawowych,

– raz w tygodniu po 3 godziny od godziny 14:30 do godziny 17.30 (czwartki) – łącznie 30 godzin podczas 10 spotkań.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wymaganej dokumentacji :

formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1),

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2).

O zakwalifikowaniu ucznia do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy składać do Koordynatora Projektu p. Pauliny Waćkowskiej lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku od dnia 06.02.2023 r. do dnia 20.02.2023 r.

Koordynator projektu:

Paulina Waćkowska

Szkoła Podstawowa nr 19

ul. Szkolna 13

87-800 Włocławek

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie – format .pdf

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie – format .docx

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – format .pdf

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – format .docx

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie