Kwiecień był miesiącem świadomości Autyzmu, kierowaliśmy się hasłem: ,,jesteśmy różni, lecz równie ważni”. W ramach podsumowania Miesiąca Świadomości Autyzmu, każda klasa mogła uczestniczyć w mini warsztacie, podczas którego uczniowie doświadczyli, jak wygląda życie w Spektrum. Podczas dwóch dni warsztatowych uczniowie doświadczyli, jak osoby w Spektrum mogą mieć utrudnione codzienne funkcjonowanie poprzez odmienne odbieranie bodźców. Często nie zwracamy uwagi, jak nasze zmysły funkcjonują, a poprzez takie doświadczanie uczniowie i nauczyciele mogli lepiej zrozumieć odmienny styl bycia każdego z Nas. Warsztat miał na celu zwiększenie świadomości o tym, że osoby w Spektrum odbierają bodźce intensywniej. Z tego powodu bardzo często nie mogą skupić się na rozmowie lub wykonywanym zadaniu.

M. Pyszorska – Koprowska