W dniu 07 marca 2024 r. uczniowie klas ósmych wzięli udział we Włocławskich Targach Edukacyjnych w Hali Mistrzów zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku przy współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowe i Ustawicznego we Włocławku. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną włocławskich szkół średnich oraz szkolnictwa zawodowego na rok szkolny 2024/2025.

M. Marciniak, M. Długołęcka