Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek obchodzimy corocznie 3 marca. Celem tego wydarzenia jest promowanie czytelnictwa, wyrażenie szacunku dla wszystkich pisarzy, a także obrona wolności słowa. Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek jest to świetna okazja, by pomyśleć o pracy, jaką twórcy wkładają w stworzenie dzieła literackiego. Z tej okazji w naszej bibliotece szkolnej pojawiła się okolicznościowa wystawa przedstawiająca portrety polskich pisarzy i pisarek takich jak m. in.: Aleksander Fredro, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Józef Ignacy Kraszewski, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka. Ponadto w ramach obchodów tego dnia uczniowie odczytali wiersze Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy, a także pokolorowali portrety poetów i pisarzy co było dobrą okazją do niezwykłej wędrówki po świecie literatury i jej twórców.

M. Marciniak, A. Dereszewska