Dziś, 20 listopada,  obchodziliśmy w przedszkolu Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. We wszystkich grupach  zostały  przeprowadzone  zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz  odbyły się rozmowy na temat praw, jakie przysługują dzieciom. Wszyscy wesoło bawili się przy piosenkach, radości nie było końca.

D. Nowakowska