14 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Cukrzycy. Symbolem tego święta jest niebieski balon. W związku z tym wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieli do ubrań przypięty papierowy niebieski balon. W kilku miejscach szkoły zostały informacje o tej chorobie w postaci gazetek i plakatów. W pokojach nauczycielskich udostępniono ulotki. W klasach przeprowadzono pogadanki, dzieci obejrzały filmy o cukrzycy. W klasie IIIa zajęcia poprowadziła p. M. Wiśniewska.
A. Konieczna