W dniach 16-22 października bieżącego roku miały miejsce obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Z tej okazji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 we Włocławku zorganizowano cykl spotkań, których przedmiotem był rozwój zawodowy młodych osób. Każdego dnia odbywały się zajęcia mające zachęcić uczniów do zainteresowania się ich przyszłą karierą zawodową. Uczniowie klas VI – VIII wzięli udział w zajęciach o tematyce: „Twoje pieniądze”, „Od oszczędzania do inwestowania”, „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”oraz „Sok pomarańczowy i dezinformacja. Co mają wspólnego? Lekcja prowadzona przez NASK” w ramach projektu edukacyjnego „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL”, gdzie mieli możliwość podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz budowania właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Tematyka dezinformacji i jej zgubnego wpływu na współczesną komunikację między ludźmi jest bardzo istotna szczególnie dla młodych osób, które w przyszłości będą rozpoczynać swoją karierę zawodową, a już dzisiaj stoją przed bardzo ważną decyzją – wyborem szkoły średniej. Ponadto należy wspomnieć, iż inwestowanie w swoją wiedzę i umiejętności może przyczynić się do odkrywania talentów. W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyło się spotkanie z Panem Jakubem Girczycem – dyrektorem Włocławskiego Centrum Biznesu Inkubatora Przedsiębiorczości, który przedstawił wystąpienia na temat: „Jak zostać przedsiębiorcą?” oraz „Czy talent i praca się opłaca?”. Uczniowie klas VIII wzięli także udział w konsultacjach oraz warsztatach prowadzonych przez Panią Izabelą Pałucką z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku. Zajęcia te pozwoliły uczestnikom lepiej poznać siebie, wzmocnić samoświadomość oraz sprecyzować swoje oczekiwania wobec przyszłej szkoły średniej. Również rodzice uczniów klas VIII mieli możliwość udziału w indywidualnych konsultacjach z Panią Izabelą Pałucką w celu poznania metod wspierania swoich dzieci w dokonaniu wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej. Ponadto zorganizowano wyjście do zakładu pracy – Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku. Miało to za zadanie zapoznać uczniów z praktyczną stroną poruszanych zagadnień oraz urozmaicić zajęcia. Dodatkowo uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego cały czas mogą wziąć udział w konkursie organizowanym pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pt. „Mój wymarzony zawód”, gdzie należy opisać pracę w swoim wymarzonym zawodzie. Natomiast w szkole zorganizowano dla uczniów klas 0 – VIII konkurs fotograficzny i plastyczny pt. „Mój wymarzony zawód”, którego celem jest przedstawienie w formie plakatu lub za pomocą zdjęcia wymarzonego zawodu, który chcieliby wykonywać w przyszłości lub uważają za ciekawy. W tym miejscu szczególne podziękowania dla rodziców, którzy poświęcają czas, aby pomóc swoim dzieciom w przygotowaniu prac konkursowych na temat talentów. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się zaprezentować swój talent i przesłać zdjęcia przedstawiające posiadane talenty oraz ich rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci w realizacji ich uzdolnień. Zgłoszone prace znalazły się na specjalnie stworzonej do tego tablicy. Pamiętajmy „Talent i praca – to się opłaca!”. M. Marciniak