Z okazji Dnia Plasteliny odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny klas 1-3. Uczniowie wykonali ciekawe i pomysłowe pracę o tematyce jesiennej. Komisja nagrodziła uczestników poszczególnych klas dyplomem, a Rada Rodziców ufundowała słodki upominek dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie.

Katarzyna Zawiślańska, Katarzyna Szczepańczyk