12 października obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Komputera.

W ciągu ostatniego tygodnia na lekcjach informatyki w klasach VI-VIII oraz w klasie IV b odbyły się pogadanki i rozmowy z uczniami związane z tym tematem. Zajęcia miały uświadomić młodzieży zagrożenia, jakie coraz częściej dotyczą cyberprzestrzeni, a liczba przestępstw internetowych rośnie z roku na rok. Uczniowie poznali kilka zasad, które pomogą chronić dostęp do komputera, a tym samym prywatność, dane osobowe.

Jeśli chcemy być bezpieczni w Internecie, musimy zadbać o zabezpieczenie sprzętu – komputera, tabletu, smartfonu.

Uczniowie wykonali plakaty podsumowujące poznane treści.

Ewa Tobijasz, Daniel Siedlecki, Anna Piasecka