W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 we Włocławku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Białej Laski, w którym przybliżyliśmy temat niepełnosprawności wzrokowej i problemów życia codziennego osób zmagających się z różnymi dysfunkcjami narządu wzroku. W ramach akcji uczniowie klasy V A i VI B obejrzeli film „N JAK NIEWIDOMY, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”. Ponadto uczniowie klasy VI B w ramach zajęć bibliotecznych na głos przeczytali książkę Aleksandry Chmielewskiej „Dziecko niewidome”. Zarówno film jak i książka stworzyły odpowiednie okoliczności do poruszenia tematu postępowania z osobami niewiadomymi, w taki sposób, aby udzielić im adekwatnej do sytuacji pomocy. Poza tym, umożliwiły lepsze zrozumienie z jakimi problemami zmagają się na co dzień osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Mamy nadzieję, że główne cele kampanii „Ja nie widzę Ciebie Ty zobacz mnie” takie jak kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz zauważenie ich problemów zostały osiągnięte. M. Marciniak