W ostatnich dnia na terenie naszej szkoły pojawiło się „Zielone Miejsce”, które zostało utworzone w ramach projektu realizowanego przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej i dofinansowanego ze środków „Fundacja Drzewo i Jutro”. W piątkowe popołudnie chętni uczniowie klasy Va wraz z rodzicami przygotowali podłoże pod planowane nasadzenia: zgrabili liście i igliwie, uprzątnęli teren i wykopali dołki pod rośliny. Następnie uczniowie tej klasy z pomocą koleżanek z klasy V b i pod opieką pani Magdaleny Zapały, Urszuli Jarzębińskiej, Bożeny Zasady i Sławomira Majewskiego posadzili otrzymane w ramach projektu drzewa, krzewy i inne rośliny. Teraz pozostało nam już tylko dbać o nasz nowy „Zielony zakątek” – podlewać i pielęgnować, aby w przyszłości cieszyć oczy pięknym widokiem.

D. Adach, M. Zapała, U. Jarzębińska