W czwartek, 22 czerwca, zakończyliśmy w naszej szkole kolejny projekt w całości sfinansowany przez Fundację ANWIL: Bystry umysł mieć chcemy, więc świat nauk ścisłych poznajemy w Programie „Uczę się z ANWILEM – VII edycja”.

W ramach tego projektu przeprowadzone zostały działania, które miały na celu wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży naukami ścisłymi, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy w dziedzinie informatyki, chemii i matematyki. Zajęcia prowadzone w ramach projektu były impulsem do poszukiwania kreatywnych i atrakcyjnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata nauk ścisłych. Podczas cyklu 10 zajęć warsztatowych prowadzonych przez p. Paulinę Waćkowską i p. Joannę Sendal uczestnicy projektu eksperymentowali z wykorzystaniem techniki chemii w małej skali, budowali bryły platońskie i dualne, kodowali na dywanie, konstruowali „maszyny” przy użyciu klocków KORBO oraz zgłębiali tajniki programowania z klockami GIGO.

Podsumowanie całego projektu nastąpiło podczas Festiwalu Nauk Ścisłych, który odbył się 22 czerwca. Na początku Festiwalu koordynator projektu – p. Paulina Waćkowska omówiła działania, jakie zostały podjęte podczas realizacji tego projektu oraz przedstawiła głównego darczyńcę projektu – Fundację ANWIL. Zaproszeni goście z Przedszkola Publicznego nr 27 oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 obejrzeli także krótki film ukazujący efekty pracy osób, które brały udział w projekcie. Po obejrzeniu filmu był pokaz doświadczeń chemicznych, podczas którego uczestnicy projektu pokazali m. in. „pastę dla słonia”, lokomotywę, zjawisko fluorescencji, lampę lawę, chemiczny wulkan, spalanie magnezu, była także zabawa z klockami KORBO oraz prezentacja gry planszowej na macie do kodowania i robota, który został wykonany i zaprogramowany przez uczestników projektu. Dużą atrakcją na zakończenie Festiwalu były bańki mydlane z płynu, który samodzielnie wykonali uczniowie.

Dziękujemy Fundacji ANWIL, dzięki której mogliśmy realizować ten projekt, a przez to zachęcić dzieci i młodzież do poszukiwania kreatywnych i atrakcyjnych sposobów poznawania świata nauk ścisłych.