W czwartek, 22 czerwca 2023 roku, w Urzędzie Miasta Włocławek wręczone zostały stypendia Prezydenta Miasta Włocławek uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023.
W tym roku stypendium Prezydenta Miasta Włocławek otrzymał Mateusz Rajewski – tegoroczny absolwent naszej szkoły, który uzyskał wysoką średnią ocen ukończenia szkoły oraz tytuł laureata w Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego. 
Na uroczystości stypendia wręczali dr Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek oraz pani Monika Jabłońska – zastępca Prezydenta Miasta Włocławek. Stypendia otrzymało 10 uczniów szkół podstawowych oraz 4 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu naszego miasta.
Gratulujemy 🙂