Dnia 23 lutego uczniowie naszej szkoły z klas V i VI spotkali się z pracownikami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci. Pani Edyta Olszewska i Pani Ewelina Reszczyńska omówiły zjawisko cyberprzemocy, wyjaśniły dlaczego jest ono tak niebezpieczne – publikowane kompromitujące zdjęcia, ośmieszające filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie jesteśmy w stanie zapanować nad ich rozpowszechnianiem, po prostu tracimy nad tym wszystkim kontrolę. Prowadzące opisały także rolę sprawcy, świadka i ofiary w zjawisku cyberprzemocy oraz powiedziały, gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Radziły, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy, że należy reagować i pomóc tej osobie, która doświadcza złych zachowań, a nie się włączać w to zjawisko. Łatwiej jest krzywdzić kogoś przez internet niż powiedzieć wprost, ponieważ nie widzimy reakcji danej osoby. Ale powinniśmy pamiętać, że jeśli kogoś krzywdzimy to wówczas tracimy swoją anonimowość w sieci i bardzo szybko zostaniemy namierzeni, choćby po numerze IP. Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą dorosłą albo mogą zadzwonić pod telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Podczas spotkania przypomniano także zasady obowiązujące w sieci, zgodnie z którymi nie można:

– podawać swoich danych, m. in. adresu, daty urodzenia, numeru telefonu;

– publikować zdjęć, filmów i innych informacji, które krzywdzą inne osoby;

– stosować przemocy werbalnej (nękać, znieważać, grozić, szantażować, ośmieszać, wyzywać, poniżać);

– udostępniać pobranych treści, plików, zdjęć, gier, ponieważ są one chronione prawami autorskimi;

– tworzyć kont anonimowych i podszywać się pod inną osobę – kradzież tożsamości.

Zaproszeni goście przekazali również wiele informacji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, ilustrując je odpowiednimi przykładami. Uczniowie byli zainteresowani wiedzą przekazywaną przez Policjantki. Zadawali wiele pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi oraz dzielili się własnymi doświadczeniami w omawianym temacie.

Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu uczniowie będą odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać z Internetu, co pozwoli ustrzec się błędów i uniknąć czyhających na nich niebezpieczeństw.

Spotkanie zorganizowane zostało przez p. Paulinę Waćkowską – koordynatora programu „Bezpieczni w sieci” realizowanego w ramach projektu „OSEhero 2022/2023”.