Dnia 9 stycznia br. klasy VI – VIII wzięły udział w spotkaniu pod hasłem: „HEJT – MOWA NIENAWIŚCI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA…”, które poprowadzili Pani Elżbieta Rybicka i Pan Piotr Siębida ze Straży Miejskiej. Zaproszeni goście przybliżyli uczniom tematykę cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci, m.in. czym jest mowa nienawiści, hejt oraz jakie są jego przyczyny i rodzaje, a także opowiedzieli uczniom o odpowiedzialności karnej nieletnich i aspektach prawnych dotyczących poruszanego tematu. Spotkanie to odbyło się w ramach Programu „Bezpieczni w sieci”, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 19 w związku uczestnictwem szkoły w Projekcie OSEhero 2022/2023. Organizatorem spotkania była p. Paulina Waćkowska – koordynator Programu.