Dzień 02.01.2023 r. (poniedziałek) zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej odbywają się bez zmian od 6.00 do 16.30.