Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 19 zaprasza uczniów do udziału w konkursie plastycznym .

 REGULAMIN KONKURSU

 Temat pracyNasz wspólny Kalendarz na rok 2022/2023

1. Organizator – Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku

                            – Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 19

2. Cel konkursu

–       Rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci

–       Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu

–       Wyłonienie najlepszych prac , które zostaną przedstawione w kalendarzu szklonym

3. Czas trwania konkursu :

-Konkurs rozpoczyna się od 2 listopada do 25 listopada 2022

4. Warunki uczestnictwa :

–       Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 19

–       Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika) w formacie A4

5. Prace plastyczne muszą przedstawiać poszczególne miesiące kalendarzowe:

Klasa 0- grudzień

Klasy I-styczeń, luty

Klasy II-marzec, kwiecień

Klasy III-maj

Klasy IV-czerwiec, lipiec

Klasy V-sierpień

Klasy VI-wrzesień

Klasy VII-październik

Klasy VII-listopad

6. Ogłoszenie wyników konkursu

–       Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do końca listopada 2022

–       Lista nagrodzonych oraz wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie szkoły

7.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoważne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50. ustawy z dnia 4 lutego 1994, o prawach autorskich ( Dz U.z 1994, Nr 24 poz.83) oraz publikacji w kalendarzu szkolnym i internecie.