Dnia 7 października 2022 r. w naszej szkole uczniowie świętowali XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Obchody miały na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a także przypomnieć o jej przydatności w życiu codziennym. Sporo emocji wywołały egzaminy przeprowadzane podczas lekcji matematyki w klasach IV-VIII. Zadaniem każdego ucznia było wylosowanie jednego zestawu, na którym znajdowało się pięć przykładów rachunkowych z tabliczki mnożenia i udzielenie prawidłowych odpowiedzi. Najlepiej liczący uczniowie w każdej klasie otrzymywali plakietki „EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA”.

Wszystkim dziękujemy za wspaniałą zabawę, a tym którzy zdali egzamin GRATULUJEMY!

M. Moraczewska, H. Rogiewicz