Dzień 14.10.2022 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Tego dnia nie ma obiadu.
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej odbywają się bez zmian od 6.00 do 16.30.