Niemal 150 krajów na świecie, w tym także Polska 5 czerwca obchodzi Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji w piątek 3 czerwca w naszej szkole odbyła się akademia ekologiczna, którą przygotowali uczniowie klas 5b, 6b i 8b pod opieką p. Elżbiety Pawlak i p. Sławomira Majewskiego. Akademia ta była jednym z działań projektu „Ekologiczne SOS – Segreguj, Oszczędzaj, Szanuj!” z Fundacji ANWIL. Zaprezentowane podczas występu piosenki i wiersze mówiły o najważniejszych problemach dotyczących degradacji środowiska, zwracały uwagę na znaczenie przyrody dla życia i zdrowia człowieka. Skłaniały do refleksji nad własnym stosunkiem do przyrody, uwrażliwiały na jej piękno oraz zachęcały do podejmowania działań przyczyniających się do poprawy stanu środowiska.