Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku udostępnia materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych.

ulotka dotycząca wirusowego zapalenia wątroby typu A (w języku polskim)

ulotka dotycząca wirusowego zapalenia wątroby typu A (w języku ukraińskim)

ulotka dotycząca odry (w języku polskim)

ulotka dotycząca odry (w języku ukraińskim)

ulotka dotycząca ostrego nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis) (w języku polskim)

ulotka dotycząca ostrego nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis) (w języku ukraińskim)

ulotka dotycząca krztuśca (w języku polskim)

ulotka dotycząca krztuśca (w języku ukraińskim)

ulotka dotycząca COVID -19 (w języku polskim)

ulotka dotycząca COVID – 19 (w języku ukraińskim)