19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Tematem przewodnim tegorocznej akcji jest pamięć. Również w bibliotece szkolnej postanowiliśmy upamiętnić 81 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Powstanie i wojnę przeżyła zaledwie garstka Żydów. Wśród nich był Marek Edelman i to właśnie od jego gestu – składnia każdego 19 kwietnia żółtych kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Getta – wziął się symbol akcji. Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” miała na celu propagowanie symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat Powstania w Getcie Warszawskim. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu. Mamy nadzieję, że przygotowana okolicznościowa ekspozycja książek w bibliotece dotycząca getta warszawskiego przypomniała i godnie upamiętniła wszystkich tych, którzy dzielnie walczyli i zginęli podczas powstania w getcie warszawskim. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wypożyczania książek, które podejmują temat Żydów podczas okupacji, powstania w getcie warszawskim oraz losu dzieci podczas II wojny światowej.

M. Marciniak, A. Dereszewska