Podczas lekcji z okazji Dnia Ziemi, klasa 3c pod opieką opiekuna LOP zorganizowała serię aktywności, które miały na celu podkreślenie znaczenia troski o naszą planetę. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w rozmowie na temat działań, jakie mogą podjąć na rzecz ochrony Ziemi. Każdy z nich również podpisał się pod kodeksem, co świadczyło o ich zobowiązaniu do dbałości o środowisko. Na zakończenie zajęć, uczniowie wykonali pracę plastyczną, odwzorowując planetę Ziemi.

K. Troszyńska