16 kwietnia uczniowie klas drugich wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w szkole a prowadzonych przez pracownika WCEE. Temat warsztatów: Owady zapylające i ich znaczenie. Podczas zajęć dzieci uporządkowały oraz poszerzyły swoją wiedzę na temat świata owadów.  Dowiedziały się, w czym są owady do siebie podobne, a czym się różnią. Które z nich są użyteczne a które nie i jaką rolę pełnią w życiu człowieka oraz w życiu innych zwierząt. Poznały też cykl rozwoju owadów. Miały możliwość  zapoznać się z planszami edukacyjnymi oraz pokazowymi  modelami owadów. Poznały też różnice między owadami a pajęczakami. Na zakończenie zajęć uczniowie malowali farbami gipsowe figurki owadów.

A. Konieczna