5 lutego gościliśmy w naszym przedszkolu pracowników Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzieci uczyły się segregować śmieci do odpowiednio oznaczonych koszy na śmieci. Dowiedziały się również, że wybrane odpady mogą być poddane recyklingowi i być ponownie użyte. Na zakończenie zajęć przedszkolaki ozdobiły własną torbę na zakupy wielokrotnego użytku.
L. Bińkowska
D. Nowakowska