12 grudnia 2023 uczniowie wszystkich klas 1 zostali oficjalnie włączeni w poczet czytelników szkolnej biblioteki. Uroczystość uświetniły występem uczennice: B. Adach, K. Korpalska, M. Nowakowska i M. Markiewicz z klasy 5a będące w tym dniu typowymi molami książkowymi. Przyjęły od uczniów również ślubowanie, że będą czytać i dbać o książki, by służyły także innym. Pierwszaki były widocznie zadowolone i chętne do zabawy. W nagrodę dostały zakładki i pakiet złożony z ich pierwszej, własnej książki oraz z pozycji przeznaczonej dla rodziców. Wszystkie dzieci z ogromnymi uśmiechami pozowały także do pamiątkowych zdjęć.
A. Dereszewska i M. Marciniak