Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2023 r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium odbędzie się w następujący sposób:

  • dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 05.12.2023 r.;
  • pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w dniu 05.12.2023 r. w kasie nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

Wobec osób, które nie przedstawiły dowodów zakupów dokonanych na cele edukacyjne zostało wszczęte indywidualne postępowanie administracyjne.

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły odebrać stypendium w wyznaczonym terminie mają możliwość upoważnienia innej bliskiej osoby do odbioru kwoty stypendium (załącznik 1). W pozostałych przypadkach przelew nastąpi zgodnie z decyzją do 31 grudnia 2023 r.

O dodatkowym terminie wypłaty w kasie wnioskodawcy należy się indywidualnie dowiadywać w Wydziale Edukacji pokój 3a budynek B (tel. 544144265 lub 54 4144498).

Załącznik nr 1 – Upoważnienie