Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – Prawa Dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Z okazji „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka” należy wspomnieć o Januszu Korczaku, wielkim zwolenniku i polskim prekursorze działań na rzecz dzieci. Człowieku, który mówił i własnym życiem zaświadczał, że „Nie ma dzieci – są ludzie” oraz „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Należy pamiętać, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych ludzi – a w szczególności dzieci. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia – w pokoju i spokoju, w miłości i poczuciu bezpieczeństwa. I tego każdemu życzymy.