Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 zaprasza uczniów do udziału w konkursie plastycznym

REGULAMIN KONKURSU

 

Temat pracy : „ Nasz wspólny Kalendarz 2024”

  1. Organizator – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

– Rada Rodziców przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2

2. Cel konkursu

-Rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci

-Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu

-Wyłonienie najlepszych prac, które zostaną zamieszczone w kalendarzu szkolnym

3. Czas trwania konkursu :

-Konkurs rozpoczyna się od 10 listopada do 24 listopada 2023

4. Warunki uczestnictwa :

-Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

-Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika) w formacie A4

5. Prace plastyczne muszą przedstawiać poszczególne miesiące kalendarzowe:

Klasa 0 / oddział przedszkolny – grudzień

Klasy I- listopad

Klasy II- wrzesień, październik

Klasy III- lipiec, sierpień

Klasy IV- czerwiec

Klasy V- maj

Klasy VI- marzec, kwiecień

Klasy VII- luty

Klasy VIII- styczeń

6. Ogłoszenie wyników konkursu

-Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do końca listopada 2023

-Lista nagrodzonych oraz wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie szkoły

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoważne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50. ustawy z dnia 4 lutego 1994, o prawach autorskich ( DzU.z1994,N.24 poz.83) oraz publikacji w kalendarzu szkolnym i internecie.