Cyklicznie raz w tygodniu podczas zajęć kreatywnych uczniowie w świetlicy szkolnej przygotowują różnorodne wytwory plastyczno-techniczne podczas, których rozwijają wyobraźnię, umiejętności manualne, kreatywne myślenie oraz zdolność do twórczej pracy w zespole.
Niektóre z tych zajęć utrwalone na zdjęciach:

  • dekoracje ścienne z tworzywa przyrodniczego i gotowych elementów z drewna i filcu,

  • przestrzenne słoiki jesienne,

  • owoce i warzywa z własnoręcznie przygotowanej masy solnej,

  • dynie z drewna,

  • zabawy zwinnościowe FlySky.

Małgorzata Charaszkiewicz