SMACZNA NAGRODA
W roku szkolnym 2022/2023 obecna klasa 4a uzbierała największą sumę na Radę Rodziców, dlatego w dniu dzisiejszym, tj.10.10 otrzymali pyszną nagrodę ufundowaną ze składek Rady Rodziców. Pizza i soczek zniknęły w kilka minut Dziękujemy rodzicom uczniów 4a i wszystkim innym, którzy opłacili składkę. Zachęcamy do wspomagania potrzeb szkoły i uczniów
Rada Rodziców
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnieszka