Uczniowie klas VIII podczas lekcji chemii pracowali z wykorzystaniem metody IBSE – Inquiry Based Science Education, co oznacza uczenie się przedmiotów przyrodniczych przez odkrywanie. Wykonali karty pracy, podczas których poznali wskaźniki kwasowo – zasadowe, zarówno te naturalne, jak i chemiczne: napar z kwiatów klitorii ternateńskiej, wywar z czerwonej kapusty, uniwersalny papierek wskaźnikowy, fenoloftaleinę, oranż metylowy oraz wskaźnik uniwersalny Yamada. Obserwowali, jak zmieniają się ich kolory w środowisku kwasowym, a jak w zasadowym, dyskutując przy tym, gdzie można wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym. IBSE jest metodą dla uczniów, dzięki której uczniowie przestają „bawić się w naukowców” tylko rzeczywiście się nimi stają. Dzięki wykorzystaniu tej metody uczą się krytycznego, twórczego myślenia i samodzielnego stawiania hipotez, efektywniej poznają nauki ścisłe, analizują i selekcjonują dane, doskonalą umiejętności społeczne (komunikacja, zaufanie, współdziałanie) oraz swoje kompetencje.